Audyt wydajnościowy aplikacji www, wykonywany poprzez symulację obciążenia możliwie zbliżonego do ruchu produkcyjnego.

Umożliwia lokalizację wąskich gardeł w systemie oraz umożliwia dostosowanie aplikacji/portalu do odpowiednio wysokiego obciążenia.

Przykładowy zakres audytu

W celu wygenerowania możliwie realnego obciążenia systemu, zostaje wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie. Umożliwia ono „nagranie” kompletnej, realnej komunikacji http z przeglądarki internetowej użytej do korzystania z badanego systemu, a następnie odtworzenie nagranych requestów http w formie zwielokrotnionej. Tym samym następuje symulacja równoległego korzystania z aplikacji/portalu przez wielu użytkowników.

System umożliwia dostosowanie takich parametrów jak liczba równoległych użytkowników, czy częstotliwość klikania symulowanych użytkowników pomiędzy określonymi podstronami.

Jednocześnie program mierzy całkowity czas potrzebny badanemu systemowi na obsłużenie konkretnych requestów http oraz  średni czas odpowiedzi serwera na poszczególne wywołania. Wysoki czas dla niektórych requestów http / spadek wydajności przy przekroczeniu pewnego progu równoległych użytkowników może wskazać wąskie gardło.

Istnieje również możliwość wykonania bardziej szczegółowych testów wydajnościowych: na poziomie systemu operacyjnego, bazy danych, sieci czy wykorzystując protokoły komunikacyjne inne niż http.