Więcej

Audyty bezpieczeństwa

  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych - Audyt bezpieczeństwa aplikacji www, prowadzony metodą blackbox (bez znajomości kodów źródłowych ani konfiguracji aplikacji). Testy realizowane są przez manualne oraz automatyczne ataki na aplikację webową.
  • Audyt bezpieczeństwa sieci LAN - Audyt bezpieczeństwa sieci LAN. Umożliwia weryfikację aktualnego bezpieczeństwa sieci, wskazuje ewentualne słabe punkty oraz pokazuje w jaki sposób dobezpieczyć sieć.
  • Testy socjotechniczne - Testy polegające na próbach uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych poprzez "atakowanie" pracowników. Najczęstszą wykorzystywaną w tym przypadku metodą jest phishing.
Więcej

Szkolenia

Więcej

Baza wiedzy

  • Przykładowa polityka bezpieczeństwa - Polityka bezpieczeństwa informacji  to dokument opisujący pewne założenia przyjęte w firmie dotyczące zabezpieczenia informacji. Polityka bezpieczeństwa nie jest pojęciem jednoznacznym, możemy mieć bowiem do czynienia z...
  • Czym jest analiza ryzyka IT – wprowadzenie - Analiza ryzyka IT to jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych przez zarządzenie ryzykiem IT, czyli proces polegający na uporządkowanym podejściu do kwestii ryzyk związanych z działaniem systemów IT.
  • Przykładowy audyt bezpieczeństwa - Przed uruchomieniem produkcyjnym portalu służącemu obsłudze klientów korporacyjnych, instytucja finansowa zleciła wykonanie audytu bezpieczeństwa. Ustalono, że prace obejmować będą...

Nasze kompetencje