Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

Jednodniowe szkolenie prezentujące najczęściej występujące podatności w aplikacjach mobilnych i omawiające metodyki testowania.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa środowisk cloud

Szkolenie omawia najistotniejsze dokumenty, narzędzia i zagrożenia jakie mogą się wiązać z chmurami.

Zaawansowane metody pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł (OSINT) – szkolenie

Poszukujesz informacji o konkretnej firmie czy osobie? A może chciałbyś zobaczyć jaką informację o firmie X można było uzyskać 3 lata temu? Wiele z tych informacji dostępnych jest publicznie w Internecie...

Bezpieczeństwo aplikacji WWW – szkolenie

Dwudniowe szkolenie warsztatowe umożliwiające praktyczne poznanie tematyki bezpieczeństwa aplikacji webowych.

GDPR/RODO: wprowadzenie do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych

Jednodniowe szkolenie pozwoli zapoznać się z głównymi zmianami płynącymi z wprowadzenia GDPR/RODO oraz ich praktycznymi implikacjami w kontekście przetwarzania danych osobowych przez organizacje.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa IT. Szkolenie odpowiednie dla managerów technicznych oraz specjalistów chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z dziedzinie bezpieczeństwa IT.

Bezpieczeństwo sieci / testy penetracyjne

Na szkoleniu omawiane są m.in. takie kwestie jak: przechwytywanie i modyfikacja komunikacji sieciowej, bezpieczeństwo ethernet/L3, firewalle, systemy IPS, bezpieczeństwo protokołów routingu, bezpieczeństwo IPsec, bezpieczeństwo sieciowe aplikacji webowych. Szkolenie zawiera liczne części warsztatowe poprzedzone odpowiednim wstępem teoretycznym.

Bezpieczeństwo API REST – szkolenie

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą w praktyczny sposób zapoznać się z bieżącą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa API REST.

Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW – szkolenie

Szkolenie umożliwia praktyczne poznanie tematyki bezpieczeństwa aplikacji webowych - w kontekście najnowszych / zaawansowanych ataków na aplikacje webowe.Praca na realnych systemach w LAB.

Bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWW – szkolenie

Praktyczny kurs prowadzony przez znanego badacza bezpieczeństwa Michała Bentkowskiego - dwa dni warsztatów nt. praktycznej strony bezpieczeństwa aplikacji webowych w kontekście podatności po stronie frontendu.

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych – szkolenie

Szkolenie warsztatowe umożliwiające praktyczne poznanie tematyki bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Na szkoleniu prezentujemy elementy związane z platformami Android oraz iOS.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CEH (Certified Ethical Hacker)

Szkolenie przeznaczone dla osób, chcących otrzymać międzynarodowy certyfikat CEH (Certified Ethical Hacker). Oficjalne akredytowane szkolenie, uzupełnione o znaczny materiał praktyczny.

Powłamaniowa analiza incydentów bezpieczeństwa IT – szkolenie

Szkolenie umożliwia poznanie metod analizy oraz szukania anomalii w dużych porcjach informacji związanych z incydentem bezpieczeństwa IT.

Szkolenie podnoszące świadomość bezpieczeństwa IT – dla pracowników nietechnicznych

Kurs dla pracowników biurowych (nietechnicznych), podnoszący świadomość uczestników w dziedzinie bezpieczeństwa IT i uczący reagowania na zagrożenia.