Zaawansowane bezpieczeństwo sieci

Dwudniowe warsztatowe szkolenie, w czasie którego uczestnicy poznają zaawansowane metody i techniki wykorzystywane w atakach na infrastrukturę sieciową, zarówno podczas testów penetracyjnych, jak i w realnych kampaniach - od strony teoretycznej jak i praktycznej. Wszystkie techniki pokazywane są na żywo w oparciu o realne scenariusze, na żywych i aktualnych przykładach.

Praktyczne wprowadzenie do OWASP Top Ten

Szkolenie omawiające wszystkie punkty zawarte w najnowszej edycji dokumentu OWASP Top Ten.

Krótkie skondensowane szkolenia

Krótkie (2-4 godzinne) szkolenia prowadzone online przez najlepszych, wysoki poziom merytoryczny za przystępne ceny

Szkolenie z bezpieczeństwa IT dla pracowników biurowych (cyber awareness)

Kurs dla pracowników biurowych (nietechnicznych), podnoszący świadomość uczestników w dziedzinie bezpieczeństwa IT i uczący reagowania na zagrożenia.

Bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWW – szkolenie

Dwa dni warsztatów nt. praktycznej strony bezpieczeństwa aplikacji webowych w kontekście podatności po stronie frontendu.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CEH (Certified Ethical Hacker)

Szkolenie przeznaczone dla osób, chcących otrzymać międzynarodowy certyfikat CEH (Certified Ethical Hacker). Oficjalne akredytowane szkolenie, uzupełnione o znaczny materiał praktyczny.

Praktyczne bezpieczeństwo Windows

Praktyczne szkolenie pokazujące realne problemy z bezpieczeństwem systemów Windows. Szkolenie zawiera około 60% ćwiczeń. W formie warsztatowej wskazywane są aktualne metody ataków na sieci Windows oraz wskazywane są metody ochrony.

Bezpieczeństwo aplikacji WWW – szkolenie

Dwudniowe szkolenie warsztatowe umożliwiające praktyczne poznanie tematyki bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa IT. Szkolenie odpowiednie dla managerów technicznych oraz specjalistów chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z dziedzinie bezpieczeństwa IT.

Bezpieczeństwo sieci / testy penetracyjne

Na szkoleniu omawiane są m.in. takie kwestie jak: przechwytywanie i modyfikacja komunikacji sieciowej, bezpieczeństwo ethernet/L3, firewalle, systemy IPS, bezpieczeństwo protokołów routingu, bezpieczeństwo IPsec, bezpieczeństwo sieciowe aplikacji webowych. Szkolenie zawiera liczne części warsztatowe poprzedzone odpowiednim wstępem teoretycznym.

Bezpieczeństwo API REST – szkolenie

Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą w praktyczny sposób zapoznać się z bieżącą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa API REST.

Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW

To dwudniowe szkolenie umożliwia praktyczne poznanie tematyki bezpieczeństwa aplikacji webowych