Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych

Audyt bezpieczeństwa aplikacji www, prowadzony metodą blackbox (bez znajomości kodów źródłowych ani konfiguracji aplikacji). Testy realizowane są przez manualne oraz automatyczne ataki na aplikację webową.

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN. Umożliwia weryfikację aktualnego bezpieczeństwa sieci, wskazuje ewentualne słabe punkty oraz pokazuje w jaki sposób dobezpieczyć sieć.

Testy socjotechniczne

Testy polegające na próbach uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych poprzez "atakowanie" pracowników. Najczęstszą wykorzystywaną w tym przypadku metodą jest phishing.

Audyt odporności na atak typu DDoS

Testy obejmują symulowanie kilku rodzajów ataków: od ataków typu flood, przez ataki w warstwie aplikacyjnej (http), ataki slow http, aż po próby wyczerpania wydajności terminatora SSL.

Audyt bezpieczeństwa sieci i urządzeń sieciowych

Testy bezpieczeństwa realizowane z zewnątrz organizacji, pokazujące ewentualne możliwości: przejęcia przez atakującego systemów dostępnych bezpośrednio z Internetu, przeniknięcia atakującego dalej do systemów LAN, kradzieży danych, ...

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej WiFi

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń). Test obejmuje skanowanie wskazanej przez Klienta sieci bezprzewodowej.

Audyt bezpieczeństwa kodu źródłowego aplikacji

Audyt bezpieczeństwa kodu źródłowego stosuje się często jako uzupełnienie do standardowych testów bezpieczeństwa blackbox aplikacji.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych – Android/iOS

W ramach testów bezpieczeństwa sprawdzane są zarówno komponenty aplikacyjne i serwerowe (backend z którym połączona jest aplikacja). Istnieje również możliwość rozszerzenia testów o analizę kodów źródłowych.

Testy wydajności aplikacji

Audyt wydajnościowy aplikacji www, wykonywany poprzez symulację obciążenia możliwie zbliżonego do ruchu produkcyjnego.

Audyt bezpieczeństwa systemu sklepu internetowego / rozwiązania e-commerce

Test bezpieczeństwa platformy będącej sklepem internetowym zakłada badanie wszystkich standardowych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa aplikacji WWW, rozszerzone w wybranych aspektach o zagrożenia charakterystyczne dla tej grupy aplikacji.