Audyt bezpieczeństwa aplikacji www, prowadzony metodą blackbox (bez znajomości kodów źródłowych ani konfiguracji aplikacji). Testy realizowane są przez manualne oraz automatyczne ataki na aplikację webową.

Przykładowy zakres audytu

 • Recenzja architektury logicznej.
 • Podstawowy audyt infrastruktury oraz sieci.
 • Zastosowanie technik Google Hacking.
 • Wykorzystanie manualnych oraz automatycznych metod prowadzenia audytu.
 • Detekcja błędów aplikacyjnych (kilka testów na każdą z poniższych klas):
 • SQL injection.
 • XSS (Cross Site Scripting) – błędy typu reflected oraz stored.
 • Detekcja zabezpieczeń na podatność CSRF (Cross Site Request Forgery)
 • Broken Authentication and Session Management (badanie losowości ID sesji, próba detekcji składni nazywania cookie sesyjnego,  sprawdzenie bezpieczeństwa budowy formularza logowania).
 • Authorization Bypass (próby dostępu do zasobów bez uwierzytelnienia użytkownika).
 • Code Execution (próby wykonania wrogiego kodu na serwerze).
 • Information Leakage (próby detekcji wycieku istotnych informacji – technicznych i biznesowych – z serwera).
 • Insecure Communications (np. dostęp do istotnych danych – np. konta administracyjnego bez szyfrowania).
 • Source Disclosure (próby prowadzące do ujawnienia kodów źródłowych wykorzystanego oprogramowania).
 • Path Traversal.
 • Open Redirection.
 • Denial of Service (DoS).
 • File Inclusion.
 • Response Splitting.
 • Testy web serwera obejmujące m.in.:
 • Bezpieczeństwo skonfigurowanego mechanizmu SSL
 • Dostępność komunikatów o błędach
 • Analiza podatności występujących w zainstalowanej wersji serwera
 • Dostępność nadmiarowych metod HTTP