Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń). Test obejmuje skanowanie wskazanej przez Klienta sieci bezprzewodowej.

Przykładowy zakres audytu

  • Wykrycie sieci przewodowych (802.11a, 802.11b, 802.11g) w kilku wybranych miejscach.
  • Określenie typu zabezpieczeń wykrytych sieci (Open System, WEP, WPA, WPA2).
  • W przypadku wykrycia sieci klasy Open – próba podłączenia się do Access point.
  • W przypadku wykrycia sieci z zabezpieczeniami WEP – próba złamania klucza szyfrującego i uzyskania dostępu do sieci.
  • W przypadku wykrycia sieci z zabezpieczeniami WPA-PSK – próba złamania klucza szyfrującego (metoda: brute force).
  • Weryfikacja trybu ogłaszania SSID oraz wartości SSID.
  • Próba wykrycia producenta urządzenia Access Point.
  • Określenie wykorzystanych mechanizmów uwierzytelniania stron (na podstawie przekazanych przez Klienta danych dostępowych).
  • Sprawdzenie wykorzystania mechanizmów uwierzytelniania oferowanych przez standard 802.1X.