Audyt bezpieczeństwa sieci LAN. Umożliwia weryfikację aktualnego bezpieczeństwa sieci, wskazuje ewentualne słabe punkty oraz pokazuje w jaki sposób dobezpieczyć sieć.

Cel audytu bezpieczeństwa

 • Niezależne określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN.
 • Wykrycie naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN.
 • Wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN.
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa administratorów odpowiedzialnych za LAN .
 • Umożliwienie trwałej i efektywnej ochrony sieci lokalnej.
 • Trwałe zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie.

Przykładowy zakres audytu bezpieczeństwa

 • Analiza topologii sieci
  • odpowiednio dobrana topologia umożliwia lepszą ochronę sieci przed atakami z wewnątrz oraz z zewnątrz
 • Weryfikacja podziału LAN na strefy sieciowe (w tym wykorzystanie firewalli oraz VLAN/PVLAN)
  • odpowiednia separacja sieci zapewnia mechanizmy kontrolne nad grupami użytkowników o różnym poziomie zaufania
 • Określenie usług działających w sieci LAN
  • im większa liczba usług tym większe prawdopodobieństwo istnienia luk bezpieczeństwa
  • niekiedy niezewidencjonowanie nigdzie usługi stają się pierwszym punktem wykorzystywanym do ataku na sieć LAN
 • Poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach (przykładowo: detekcja nieaktualnego oprogramowania, możliwość dostępu do wybranych usług z domyślnym hasłem / bez hasła)
  • każda z podatności potencjalnie umożliwia naruszenie bezpieczeństwa sieci
 • Weryfikacja dostępnych mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w sieci
  • poprawnie zdefiniowane mechanizmy uwierzytelnienia chronią sieć przed nieautoryzowanym dostępem
 • Weryfikacja mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI
  • brak tego typu zabezpieczeń może wiązać się z możliwością relatywnie prostych ataków inicjowanych z wewnątrz sieci, polegających na generowaniu odpowiednio wrogiej komunikacji, zmieniającej logiczne zasady działania LAN
 • Weryfikacja kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa na wybranych kilku stacjach roboczych (udostępnione usługi, poziom dostępu zapewniany dla użytkowników, dostępność oprogramowania klasy antywirus/antymalware, sposoby aktualizacji systemu, itp)
  • często kompromitacja sieci rozpoczyna się od zaatakowania słabo chronionych stacji roboczych/.
 • Weryfikacja dostępu do Internetu z LAN
  • dostęp do sieci publicznej często umożliwia intruzowi nieskrępowaną komunikację z zaatakowaną siecią LAN.
  • Internet bywa źródłem infekcji LAN przez malware (wirusy, trojany, itp).
 • Szczegółowa analiza wybranej komunikacji sieciowej
  • niekiedy w sieci przesyłane są poufne informacje, do których w relatywnie łatwy sposób mogą mieć osoby postronne.
 • Weryfikacja zasad utrzymania sieci
  • poprawne zasady utrzymania sieci umożliwiają w trakcie upływu czasu utrzymanie całego środowiska na odpowiednio bezpiecznym poziomie.
 • Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci.