Testy polegające na próbach uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych poprzez „atakowanie” pracowników. Najczęstszą wykorzystywaną w tym przypadku metodą jest phishing.

Przykładowe scenariusze testów:

  • Pozyskiwanie telefonów / e-maili w publicznych źródłach
  • Rejestracja odpowiednio podobnej domeny do domeny bazowej (wykorzystana będzie do dalszych kroków)
  • Wykonanie telefonów nakłaniających do zainstalowania złośliwego oprogramowania (np. podanie się za technika sprawdzającego zgłoszony „problem” z dostępem do Internetu)
  • Wykonanie dwóch mailingów nakłaniających do podania hasła dostępowego do jednego z systemów (np. w firmie informacji: „jeśli nie zmienisz hasła do systemu X – w ciągu 2 dni dostęp wygaśnie)
  • Próba fizycznego, nieautoryzowanego wejścia do budynku.
  • Próba nakłaniania osób wewnątrz budynku do przekazania dostępu do komputera (np. podszycie się pod technika instalującego sterowniki do drukarek).
  • Próba nakłonienia pracownika do uruchomienia oprogramowania z dostarczonego pendrive.

Po realizacji testów istnieje również możliwość przeprowadzenia dedykowanego szkolenia dla pracowników / podsumowania zrealizowanych testów socjotechnicznych w siedzibie Klienta.