Wydajność

Testy wydajności aplikacji

Audyt wydajnościowy aplikacji www, wykonywany poprzez symulację obciążenia możliwie zbliżonego do ruchu produkcyjnego.