Baza wiedzy

Przykładowa polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa informacji  to dokument opisujący pewne założenia przyjęte w firmie dotyczące zabezpieczenia informacji. Polityka bezpieczeństwa nie jest pojęciem jednoznacznym, możemy mieć bowiem do czynienia z...

Czym jest analiza ryzyka IT – wprowadzenie

Analiza ryzyka IT to jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych przez zarządzenie ryzykiem IT, czyli proces polegający na uporządkowanym podejściu do kwestii ryzyk związanych z działaniem systemów IT.

Przykładowy audyt bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem produkcyjnym portalu służącemu obsłudze klientów korporacyjnych, instytucja finansowa zleciła wykonanie audytu bezpieczeństwa. Ustalono, że prace obejmować będą...

Testy bezpieczeństwa

Głównym elementem naszej oferty są testy bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest to nowatorska i wysoko skuteczna metoda służąca: zapewnieniu ochrony poufnych danych, ochronie systemów IT, wykrywaniu oraz eliminacji luk bezpieczeństwa w systemach IT.