Nota prawna

 1. Serwis https://securitum.pl (dalej „Platforma”) służy do prezentacji informacji na temat spółek z grupy Securitum, oraz interakcji z klientami i partnerami.
 2. Platformę dostarcza:
  Securitum Audyty Sp. z o.o. Sp. k.
  Siostry Zygmunty Zimmer 5,
  30-441 Kraków
  NIP: 6793133732, KRS: 0000636975
  Securitum Szkolenia Sp. z o.o. Sp. k.
  Siostry Zygmunty Zimmer 5,
  30-441 Kraków
  NIP: 6793133749, KRS: 0000636991

  Kontakt: securitum@securitum.pl

  (dalej: „SECURITUM”)

 3. Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”) jest każda osoba, która zarejestrowała się na Platformie, skorzystała z Platformy w tym jej formularzy kontaktowych, czy też utworzyła swoje indywidualne konto.
 4. Treści dostępne oraz linkowane na Platformie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Właściciele Platformy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów dostępnych na Platformie. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem.
 5. Platforma korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.
 6. Wykorzystanie treści. Kopiowanie treści możliwe jest tylko po udzieleniu zgody przez właścicieli Portalu.
 7. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych na Platformie. Nie odpowiadamy jednak za błędy oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne straty poniesione poniesione w wyniku wykorzystania zawartych na Platformie danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych na Platformie.
 8. Monitorowanie działania Platformy. Informujemy, iż działania użytkownika na niniejszej Platformie są monitorowane oraz składowane.
 9. Próby naruszenia bezpieczeństwa Platformy są monitorowane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mogących narazić bezpieczeństwo Platformy. W przypadku wykrycia tego typu działań, zostaną podjęte odpowiednie działania – włączając w to wykorzystanie środków prawnych.
 10. Zakazane jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do działań niezgodnych z prawem, działań nieetycznych, wykorzystanie zdobytej wiedzy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 11. SECURITUM przechowuje w logach wszystkie informacje, które są wysyłane od Użytkowników – m.in. źródłowy adres IP oraz szczegóły requestów HTTP.
 12. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości – serwujemy Cookies.
 13. W przypadku stwierdzenia przez SECURITUM naruszenia któregokolwiek postanowień Regulaminu, SECURITUM może zablokować dostęp Użytkownika w trybie natychmiastowym.
 14. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wysyłanie informacji w formie wiadomości e-mail od załogi SECURITUM. Wiadomości e-maile będą bezpośrednio związane z działaniem Platformy.
 15. SECURITUM nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) formę oraz treść, w szczególności poprawność materiałów umieszczonych na Platformie, jeśli zostały umieszczone przez strony trzecie (w szczególności komentarze),
  2) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Platformy,
  3) prawidłowość działania zamieszczonych na Platformie narzędzi i rozwiązań, w szczególności za wszelkie szkody i korzyści utracone przez Użytkownika w związku z nieprawidłowym ich działaniem,
 16. SECURITUM przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Platformy, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją nowego brzmienia Regulaminu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
 17. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez publikacje jego aktualizacji.
 18. SECURITUM przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
 19. Zasady podstępowania z danymi osobowymi:
  SECURITUM jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Platformy oraz w celach przyjęcia przez nas Pani/Pana zapisu na szkolenie, a następnie organizacji i przeprowadzenia szkolenia.
  • Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej;
  • Do zbieranych danych należą:
   – adres e-mail,
   – imię, nazwisko,
   – telefon,
   – adres fizyczny,
   – pracodawca,
   – stanowisko,
   – NIP,
   – adres IP.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie czasu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy korzystania z Platformy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  • Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do GIODO/stosownego organu nadzoru w sytuacji kiedy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przenoszone ani udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody.
  • Do dnia 25 maja 2018 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )