Nota prawna

  1. Ochrona treści. Niniejszy Portal korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.
  2. Wykorzystanie treści. Kopiowanie treści możliwe jest tylko po udzieleniu zgody przez właścicieli Portalu.
  3. Przeznaczanie treści. Treści dostępne w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów dostępnych w Portalu. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem.
  4. Ograniczenie odpowiedzialności. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadamy jednak za błędy oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne straty poniesione poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych w niniejszym Portalu.
  5. Monitorowanie działania Portalu. Informujemy, iż działania użytkownika w niniejszym Portalu są monitorowane oraz składowane.
  6. Bezpieczeństwo portalu. Próby naruszenia bezpieczeństwa portalu są monitorowane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mogących narazić bezpieczeństwo Portalu. W przypadku wykrycia tego typu działań,  zostaną podjęte odpowiednie działania – włączając w to wykorzystanie środków prawnych.