Promocja szkoleń z bezpieczeństwa aplikacji

REGULAMIN PROMOCJI „3 SZKOLENIA W CENIE 2”

1. Organizatorem promocji „3 szkolenia w cenie 2” jest firma SECURITUM SZKOLENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, NIP: 6793133749, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby lub firmy, które wykupią pakiet szkoleń (trzy vouchery) objętych promocją.

3. Przy zakupie pakietu trzech szkoleń objętych promocją, Uczestnik otrzymuje jedno z nich gratis. Koszt pakietu (3 szkolenia) wynosi 3900 PLN netto + należny podatek VAT.

4. Promocją objęty jest pakiet szkoleń:

Bezpieczeństwo aplikacji WWW 

Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW

Bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWW

5. Aby wykupić pakiet szkoleń objętych promocją należy wypełnić formularz zgłoszenia na dowolne szkolenie z pakietu i w rubryce „Inne uwagi” wpisać „Promocja 3 za 2”. Formularze znajdują się na stronie http://www.securitum.pl/oferta/szkolenia,  w opisie każdego szkolenia.

6. Każdy voucher ma przypisany indywidualny numer. Vouchery nie są imienne, może z nich skorzystać dowolna osoba wskazana przez firmę lub osobę, która wykupiła vouchery.

7. Wszystkie szkolenia wchodzące w skład pakietu objętego promocją należy zrealizować nie później niż do dnia 30.09.2018.

8. Aby skorzystać z promocji należy wykupić pakiet szkoleń (3 vouchery) do 31.12.2017r.

9. Organizator nie zwraca kosztów niezrealizowanych w terminie wskazanym w punkcie 7 powyżej szkoleń.

10. Promocje i rabaty nie łączą się.

11. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu wchodzącym w skład pakietu jest wpłynięcie zapłaty na konto Organizatora za pakiet szkoleń (3 vouchery) w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Zapłata dokonywana jest na bazie wystawionej przez Organizatora faktury proforma.

12. Nie ma możliwości zwrotu wykupionych voucherów ani wymiany ich na gotówkę lub inne świadczenia.

13. Terminarz szkoleń publikowany jest na stronie WWW Organizatora: http://www.securitum.pl/oferta/szkolenia

14. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące regulaminu promocji i jej zasad powinny być kierowane na adres e-mail Organizatora: szkolenia@securitum.pl

15. Skorzystanie z promocji „3 szkolenia w cenie 2” oznacza, że Uczestnik promocji potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.