Poziom zaawansowania:
Prowadzący: Grzegorz Tworek
Miejsce i data:
 • zdalnie: 30-31.03.2023
Cena: cena edycji zdalnej 2499 PLN netto

Uwaga: szkolenie prowadzone w wersji zdalnej.

Praktyczne szkolenie pokazujące realne problemy z bezpieczeństwem systemów Windows. Szkolenie zawiera około 60% ćwiczeń. W formie warsztatowej wskazywane są aktualne metody ataków na sieci Windows oraz wskazywane są metody ochrony. Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, osób monitorujących bezpieczeństwo sieci, pentesterów czy architektów bezpieczeństwa.

Architektura systemu

 • Kernel / User -mode
 • Procesy i wątki
 • Serwisy systemowe
 • Pamięć
 • Filesystemy
 • Sieciowość
 • Rejestr Windows

Model bezpieczeństwa

 • Tokeny i tożsamość (kontekst) obiektów i. Idea ii. Kradzież tokenu iii. Budowanie tokenów iv. Kontekst LOCALSYSTEM
 • ACLe i. Sposób działania ii. Omijanie ACLi iii. ACLe dla obiektów innych niż pliki
 • Przywileje systemowe i. Użycie przywilejów systemowych do eskalacji uprawnień

Kryptografia w Windows

 • DPAPI
 • DPAPIng
 • BitLocker
 • Nieautoryzowane rozszyfrowywanie danych

Poświadczenia tożsamości (credentials)

 • Pozyskiwanie hashy (lokalnie i z AD)
 • Pozyskiwanie danych uwierzytelniających z mechanizmów zapisywania poświadczeń przez aplikacje
 • Pozyskiwanie danych uwierzytelniających z transmisji sieciowej (SMB, SQL, https)
 • Kradzież i budowanie tokenów (uzupełnienie do #2.a powyżej)
 • Pozyskiwanie poświadczeń z pamięci operacyjnej
 • Pass-the-Hash
 • „Cached credentials”

Ataki offline

 • Wykradanie danych (read only) i. Techniki dostępu offline, w tym do snapshotów plików w działającym systemie ii. Pozyskiwanie zawartości rejestru iii. Pozyskiwanie zawartości AD iv. Dostęp do danych szyfrowanych / kluczy
 • Modyfikacje środowiska (read / write) i. Edycja rejestru ii. Zarządzanie użytkownikami iii. Ataki bazujące na utilman.exe iv. Inne techniki infekcji w trybie offline
 • Serwisy systemowe
 • DLLe
 • Autostarty

Wbudowane mechanizmy zdalnego dostępu

 • WMI
 • WinRM
 • Services API
 • RDP
 • SMB

Ataki na procesy

 • Ataki oparte o DLL
 • Wstrzykiwanie wątków
 • Przechwytywanie wywołań systemowych (API Hooking)
 • Ataki na pamięć

Internet Information Services

 • Model działania
 • Użycie ataków na aplikacje webowe do przejęcia kontroli nad systemem
 • Zacieranie śladów i omijanie typowych zabezpieczeń

Bezpieczeństwo Active Directory

 • Ataki wykorzystujące Kerberos
 • Podatności związane z uprawnieniami w usłudze katalogowej
 • Podatności związane z hasłami w GPO/GPP
 • Ataki wykorzystujące plik ntds.dit
 • DCSync

SQL Server jako wektor ataku

PowerShell

 • Podstawy języka i środowiska
 • Dostęp do .NET i Win32 API
 • Omijanie zabezpieczeń przed złośliwymi skryptami
 • Narzędzia oparte o PowerShell (w tym PowerSploit)

Pozostałe informacje

Szkolenie prowadzone jest obecnie w wersji zdalnej, według tego samego programu co szkolenia stacjonarne, uczestnicy wykonują te same ćwiczenia a instruktor jest do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania szkolenia. Do szkolenia wymagany jest laptop z dowolnym systemem operacyjnym (wymagany VirtualBox, minimum 15 GB wolnego miejsca na HDD i 4 GB wolnej pamięci RAM), stabilny internet i słuchawki z mikrofonem.

Cena szkolenia

Cena katalogowa dwudniowego szkolenia wynosi 2499 PLN netto / osobę

 • Udział w szkoleniu i dostęp do platformy szkoleniowej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia (PDF).

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami e-mail: szkolenia@securitum.pl, tel.: (12) 36 13 337

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Prowadzący: Grzegorz Tworek

Grzegorz Tworek – Specjalista IT w drugim pokoleniu. Od wielu lat aktywnie promuje idee związane z bezpieczeństwem informatyki, zwłaszcza w powiązaniu z systemami Microsoft. Autor artykułów i książek na temat security, prelegent i ekspert na wszelkich konferencjach, od studenckich po BlackHat. W czasie ponaddwudziestoletniej kariery zawodowej zarządzał czterema zbudowanymi od podstaw zespołami ekspertów IT Security, napisał dziesiątki narzędzi, znajdował bugi w kodzie systemów Windows, jednych hackerów wsadzał do więzienia a innych z niego wyciągał. Dwanaście razy nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional.